Nieuwe versoepelingen zwemles

Met de nieuwe versoepelingen blijven de eerder ingevoerde maatregelen gelijk, en dat is goed nieuws! Ook is er weer publiek toegestaan bij de zwemlessen. Wij hebben ervoor gekozen om dit te faciliteren in de vorm van een maandelijkse kijkles. In dit bericht leggen wij dit en alle nieuwe versoepelingen graag aan u uit.

Kijkles

Wij hebben gemerkt dat de kinderen beter opletten en meer zwemmen als er geen ouders/verzorgers op de tribune zitten. De lessen verlopen soepeler en de kinderen zwemmen beter door. Daarom hebben we besloten dat we in het vervolg voor de ouders/verzorgers één kijkles in de maand organiseren. De andere lessen zijn dan zonder publiek. De kijklessen zullen tijdens de eerste les van de maand plaatsvinden (dit kan voor de dinsdag en de vrijdag in verschillende weken zijn).

Naast het in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje dient er anderhalve meter afstand gehouden te worden. Om dit te kunnen realiseren hebben we een schema opgesteld. Op deze manier is er genoeg ruimte op de tribune voor publiek. Overigens mag het mondkapje af worden gedaan zodra u een vaste zitplaats heeft.

DatumBadjes
Dinsdagen 1 februari & 1 maart1, 3 en A
Vrijdagen 4 februari & 4 maart1, 3 en A
Dinsdagen 8 februari & 8 maart2, 4 en B
Vrijdagen 11 februari & 11 maart2, 4 en B
Dinsdagen 15 februari & 15 maartC
Vrijdagen 18 februari & 18 maartC

Per kind mag er één volwassene komen kijken volgens het bovenstaand schema.
Tijdens de overige zwemlessen mogen er geen ouders/verzorgers plaatsnemen op de tribune en in het clubhuis, ook is het niet toegestaan om in de gang te gaan staan met zicht op het zwembad.

Alle nieuwe versoepelingen en maatregelen op een rijtje

 • Voor toegang tot het zwembad dient u een coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs aan het hek te laten zien;
 • kinderen onder de 10 jaar mogen niet alleen naar binnen. Oudere broers of zussen van 14 jaar of ouder mogen een kind begeleiden;
 • u mag mee naar de kleedkamer (één volwassene per kind);
 • als het badje van uw kind volgens het schema aan de beurt is, mag per kind één volwassene op de tribune kijken naar de zwemles;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar, wanneer men zich verplaatst. Dit betekent dat mondkapjes ook in de kleedkamers en gangen van het zwembad gedragen moeten worden;
 • houd binnen ook 1,5 meter afstand van elkaar;
 • laat uw kind nooit alleen het zwembad in gaan om veiligheidsredenen.

Heeft u vragen over de zwemles (de voortgang, lestijden of in welk badje uw kind zwemt), over het aantal keer leszwemmen per week of over de wachtlijst? U kunt per e-mail contact opnemen met: zwemlesdinsdag@d-elft.nl wanneer uw kind op dinsdag zwemt, of zwemlesvrijdag@d-elft.nl wanneer uw kind op vrijdag zwemt.

Wij hopen u zodoende voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw begrip en medewerking.

Commissie Zwemles d’ELFT

Coronatoegangsbewijs bij Zwemles

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u op de website heeft kunnen lezen, moet onze vereniging controleren of alle bezoekers (leden, bezoekende sporters, ouders, publiek) vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs hebben. Als zij die niet hebben, mogen zij niet naar binnen.

We vinden deze maatregel verschrikkelijk, maar volgen deze door de overheid opgelegde maatregel wel.

Let op: Dit heeft ook gevolgen voor uw kind. Omdat het in verband met de veiligheid binnen het zwembad niet wenselijk is dat kinderen alleen het zwembad binnen gaan, mogen ook kinderen van bezoekers zonder coronatoegangsbewijs niet naar binnen. Wij kunnen geen toezicht houden, omdat er ook kinderen zijn die wel worden begeleid. Bovendien leidt het houden van toezicht door ons weer tot andere (kortere) lestijden.

Van enkele kinderen is ons bekend dat zij al langer zonder ouder(s), verzorger(s) naar het zwembad komen. Zij mogen alleen blijven komen. Wel vragen wij u om die kinderen een briefje met uw toestemming om uw kind alleen te laten omkleden. Op dit briefje moet de datum en uw handtekening staan.

Zet op het briefje bijvoorbeeld: ik geef toestemming dat mijn kind alleen het zwembad in gaat voor de zwemlessen van d’ELFT, terwijl in de kleedkamer geen toezicht is. Ik heb mijn kind gezegd dat hij/zij zich rustig moet gedragen.

Het is ook mogelijk dat uw kind met een oudere broer of zus mee gaat. Deze broer/zus moet dan 14 jaar of ouder zijn. Wij controleren de leeftijd bij de ingang van het hek. Zorg daarom dat de broer/zus een identiteitsbewijs bij zich heeft.

Zoals gezegd vinden wij deze maatregel niet leuk, maar houden wij ons er wel aan. Dit betekent dat wij bij het hek van het terrein van Kerkpolder staan om het volgende te controleren:

 • de coronatoegangsbewijs van bezoekers/zwemmers van 18 jaar of ouder;
 • of de leeftijd van een broer/zus (van 14 jaar of ouder);
 • het briefje met toestemming dat uw kind alleen het zwembad in mag, zonder toezicht van ons.

Wordt hieraan niet voldaan, mag u en/of uw kind helaas niet het zwembad in.

Wij hopen op uw begrip en medewerking!

Wij hopen ook dat deze maatregel niet te lang duurt.

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie Zwemles, Suzanne Eekhout

Per 21 september: Kijkavonden zwemles

Beste ouder(s), verzorger(s),

In verband met de coronamaatregel 1,5 meter afstand, mogen ouder(s) en verzorger(s) het zwembad nog niet in. Veel ouders vragen wanneer ze mogen kijken. We snappen die wens. We hebben daarom besloten om ouder(s) en verzorger(s), voor één keer te laten kijken op het balkon. Dit doen we per badje, om te veel mensen op het balkon te voorkomen. U mag dus niet de kleedkamers in!

Om 1,5m afstand te kunnen houden geldt het volgende schema:

Dag/datumBadje
Dinsdag 21 september1 en 3
Vrijdag 24 september1 en 3
Dinsdag 28 september2 en 4
Vrijdag 1 oktober2 en 4
Dinsdag 5 oktoberA en B
Vrijdag 8 oktoberA en B
Dinsdag 12 oktoberC
Vrijdag  15 oktoberC

De kijkavonden beginnen dus niet komende week, maar de week erop. Zo kunnen alle ouder(s), verzorger(s) voor de herfstvakantie één keer kijken.

Helaas moeten we wel regels stellen:  

 • Per kind één volwassene;
 • Geen broertjes of zusjes (of andere kinderen) op het balkon;
 • U gaat naar het balkon via de ingang van de vereniging en ook zo naar buiten;
 • U houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen;
 • U mag niet de kleedkamer in;
 • Het is niet mogelijk van avond te wisselen.

Als wij zien dat niet voldoende afstand wordt gehouden, zullen we de kijkavonden stoppen. We willen niet riskeren dat we een boete krijgen, of dat het zwembad wordt gesloten, omdat we ons niet aan de 1,5 meter afstandsregel houden.

Wij hebben overigens geconstateerd dat, zonder ouder(s), verzorger(s) op het balkon, de lessen rustiger zijn, de kinderen beter opletten en daardoor meer zwemmen. Wij zijn met elkaar in overleg om ook na de coronamaatregelen geen ouder(s), verzorger(s) op het balkon meer toe te staan. Dan wordt wel een maandelijkse kijkavond georganiseerd. U ontvangt hierover nader bericht.

Als u vragen heeft over de voortgang van uw kind, kan dat bij het hek, voor de les van het eerste uur of na de les van het tweede uur. Er is altijd iemand van ons aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie Zwemles van d’ELFT,

Suzanne Eekhout

Herstart zwemles

Tijdens de laatste persconferentie is bekend gemaakt dat vanaf dinsdag 16 maart zwemles voor de zwemdiploma’s (inclusief diplomazwemmen) voor kinderen tot en met 12 jaar hervat mag worden. Goed nieuws!

Alle ouders en verzorgers hebben per e-mail een brief ontvangen waarin precies is opgenomen hoe deze herstart eruit ziet bij d’ELFT. Wij kijken er enorm naar uit de kinderen weer te mogen verwelkomen in het zwembad!

Heb je na het lezen van deze brief nog een vraag? Neem dan contact op per e-mail met Suzanne Eekhout via: elementair@d-elft.nl.

[18 nov] Update verenigingsactiviteiten: het zwembad gaat weer open!

Goed nieuws: de zwembaden gaan weer open! Tijdens de meest recente persconferentie is aangekondigd dat de zwembaden vanaf donderdag 19 november weer open mogen. Dit betekent dat vanaf die datum ook alle activiteiten van d’ELFT weer worden opgestart.

Tot nader order gelden voor alle afdelingen de algemene maatregelen zoals deze kort voor de recente sluiting ook golden. Deze maatregelen zijn samengevat in dit overzicht: Algemene coronamaatregelen d’ELFT.

Extra toelichting gebruik mondkapjes
Voor alle afdelingen geldt dat voor alle personen van 13 jaar en ouder het dragen van een mondkapje verplicht is in het gebouw, met uitzondering van de zwemzaal. Dit betekent dat het mondkapje op moet zijn bij het betreden van het gebouw en pas af mag als men zich gaat omkleden in de zwemzaal. Bij het verlaten van de zwemzaal dient het mondkapje weer op te worden gezet en op gehouden te worden tot men weer buiten is.

Diplomazwemmen: proefzwemmen A, B en C direct bij eerstvolgende les
Gelijk de eerste les wordt in de badjes A, B en C proefgezwommen (survival, dus met kleding). Als uw kind bij één van deze groepen hoort, zorg er dan voor dat uw kind bij de eerstvolgende zwemles met de juiste kleding bij het bad verschijnt. Meer informatie hierover en over de overige aandachtspunten voor diplomazwemmen vindt u in deze brief: Zwemlessen starten weer!

Maatregelen Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, Trimzwemmen en Sterrenplan
Voor de overige afdelingen gelden de maatregelen en roosters zoals deze tot kort voor de sluiting twee weken geleden golden: